Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα

Ο Στρατός της Σωτηρίας, ένα Χριστιανικό κίνημα διεθνούς χαρακτήρα, έχει ως σκοπό του την προσφορά στον άνθρωπο ανεξάρτητα από πολιτικές, θρησκευτικές και φυλετικές πεποιθήσεις. Δραστηριοποιείται σε 124 χώρες και απο το 2007 έχει ξεκίνησει τις δραστηριότητές του στην Ελλάδα, όπου και ειναι αναγνωρισμένος ως Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με ανθρωπιστική δράση

Η αποστολή μας

Ο Στρατός της Σωτηρίας είναι ένα Χριστιανικό κίνημα διεθνούς χαρακτήρα, που δραστηριοποιείται σε 124 χώρες. Έχει σαν σκοπό του την διάδοση τ ...

Προγράμματα

Ο Στρατός της Σωτηρίας στην Ελλάδα, έχει προγράμματα στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, παρέχοντας βοήθεια και στήριξης ατόμων που έχουν βρεθεί ...

Οι αξίες μας

Ο Στρατός της Σωτηρίας επιδιώκει οι κάθε μορφής υπηρεσίες που προσφέρει στον συνάνθρωπο, να παρέχονται χωρίς διακρίσεις. Πιστεύουμε ότι κάθ ...

Βοηθήστε μας

Αν θα θέλατε να εργαστείτε σαν εθελοντής στον Στρατό της Σωτηρίας στην Ελλάδα σας παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση που μπορείτε να βρείτε ...

Τελευταία Νέα